Vanaf januari 2020 is het niet meer mogelijk om vuilniszakken met huishoudelijk restafval weg te brengen naar het Milieupark met het gratis stortquotum. U kunt uw vuilniszak met huishoudelijk restafval vanaf dat moment kwijt in de restafvalcontainers vóór de weegbrug op het Milieupark met gebruik van de milieupas. Dat heeft de gemeenteraad van Hengelo dinsdag 17 december besloten.
In de verzamelcontainers bij de ingang van het milieupark passen vuilniszakken van 30 liter. Met uw milieupas kunt u de containers openen. U betaalt hiervoor het normale tarief van € 0,90 per keer. Natuurlijk kunt u ook de verzamelcontainers voor restafval bij u in de wijk gebruiken.
Kijk voor meer informatie over het genomen besluit op https://www.hengelo.nl/Welkom-in-Hengelo/Actueel/Nieuws/Vast-afvaltarief....