Op 1 januari 2020 gaat het digitaal en telefonisch Meldpunt Verward Gedrag Twente van start. Dit meldpunt is bedoeld voor iedereen die verward gedrag bij een persoon wil melden. Dat kan als iemand door een ernstige psychische aandoening zichzelf of anderen ernstig nadeel dreigt toe te brengen, maar waarbij geen sprake is van acuut gevaar. GGD Twente voert in opdracht van de Twentse gemeenten de organisatie en coördinatie uit van het meldpunt.
Maakt u zich zorgen over iemand? Op de site www.ggdtwente.nl/verwardgedrag vindt u meer informatie over hoe u een melding kunt doen.